รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียน ทำบุญ ไหว้พระ ที่ไหนบ้าง ?

วันวิสาขบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเอง ในทุกๆปี ประเทศไทยของเรานั้นจะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นในหลายๆจังหวัด วันนี้ เราจึงรวบรวมสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2565 มาฝาก เพื่อแนะนำให้สำหรับคนที่จะไปเวียนเทียน ทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี้

1. พุทธมณฑล

เป็นสถานที่ยอดฮิตทางด้านพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะช่วงในวันสำคัญอะไร คนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไปทำบุญที่นี่กัน ซึ่งในปีนี้พุทธมณฑลก็ได้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาเช่นกัน โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน และพิธีเวียนเทียน พร้อมทั้งต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

กำหนดการ

 • กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล
 • กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. : พิธีเวียนเทียน บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
 • กิจกรรมที่ 3 เวลา 09.00 น. : พิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล (ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป)

โดยมีมาตรการดังนี้

 • ผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม แบบชุดตรวจ ATK หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน

2. วัดสุทัศนเทพวราราม

ภายในงานมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้

3. วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สำหรับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัด ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวัน และกิจกรรมเวียนเทียน อีกทั้งยังมีการเปิดให้ชมภาพยนตร์จอใหญ่ “สิทธัตถะ เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า” แสดงนำโดย กากัน มาลิค บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าวัด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ปีนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 โดยภายในงานจะมีการกิจกรรมดังนี้

 • 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระพุทธบูชา
 • 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. : การเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0”
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. : ฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
 • 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. : พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร
 • เวลา 16.00-16.30 น. : พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน
 • เวลา 16.30-17.00 น. : พิธีถวายพระบฎพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา
 • เวลา 18.30 น. : พิธีบูชาเวียนเทียน
 • เวลา 19.30 น. : กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา ณ จุดเริ่มต้นจากถนนราชดำเนิน ด้านหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 300 คน และทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อยคนละ 2 เข็ม เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19

5. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 โดยภายในงานจะมีการกิจกรรมดังนี้

เวลา 09.30 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 19.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ

 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น.
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.