รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียน ทำบุญ ไหว้พระ ที่ไหนบ้าง ?

วันวิสาขบูชา ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเอง ในทุกๆปี ประเทศไทยของเรานั้นจะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นในหลายๆจังหวัด วันนี้ เราจึงรวบรวมสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2565 มาฝาก เพื่อแนะนำให้สำหรับคนที่จะไปเวียนเทียน ทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะถึงนี้

1. พุทธมณฑล

เป็นสถานที่ยอดฮิตทางด้านพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะช่วงในวันสำคัญอะไร คนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไปทำบุญที่นี่กัน ซึ่งในปีนี้พุทธมณฑลก็ได้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาเช่นกัน โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน และพิธีเวียนเทียน พร้อมทั้งต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

กำหนดการ

 • กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล
 • กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. : พิธีเวียนเทียน บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
 • กิจกรรมที่ 3 เวลา 09.00 น. : พิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล (ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป)

โดยมีมาตรการดังนี้

 • ผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม แบบชุดตรวจ ATK หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน

2. วัดสุทัศนเทพวราราม

ภายในงานมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้

3. วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สำหรับวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัด ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวัน และกิจกรรมเวียนเทียน อีกทั้งยังมีการเปิดให้ชมภาพยนตร์จอใหญ่ “สิทธัตถะ เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า” แสดงนำโดย กากัน มาลิค บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าวัด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ปีนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 โดยภายในงานจะมีการกิจกรรมดังนี้

 • 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระพุทธบูชา
 • 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. : การเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0”
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. : ฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
 • 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. : พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร
 • เวลา 16.00-16.30 น. : พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน
 • เวลา 16.30-17.00 น. : พิธีถวายพระบฎพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา
 • เวลา 18.30 น. : พิธีบูชาเวียนเทียน
 • เวลา 19.30 น. : กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา ณ จุดเริ่มต้นจากถนนราชดำเนิน ด้านหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 300 คน และทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อยคนละ 2 เข็ม เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19

5. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 โดยภายในงานจะมีการกิจกรรมดังนี้

เวลา 09.30 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 19.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ

 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น.
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวสระบุรี ชม “หอมนสิการ” สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 18 พระองค์

หอมนสิการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ในจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นแห่งแรกของไทยและของโลก ซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วในวันที่ 30 กันายน 2565 ที่ผ่านมา หอมนสิการ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย สระบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ใกล้กรุงเทพ ตั้งอยู่เบื้องหน้า เขาพระพุทธบาทน้อย สร้างโดยมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า นำโดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เพื่อการสืบสานพระพุทธศาสนา โดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 5 ปี สำหรับใครที่อยากมาไหว้พระด้วย ก็สามารถตามมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 18 พระองค์ ที่นี่ได้เช่นกัน อีกทั้งยังมี พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถปิดทองคำแท้เนื้อสัมฤทธิ์ หนึ่งเดียวภาพปักพระบรมโลกนาถ ศิลปะงานปักมือถึง 651,000 ฝีเข็มเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมี นิทรรศการ “เส้นทางเดินของพระพุทธเจ้า” ผ่านการจัดแสดงแบบ Interactive เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ด้วยงานศิลปะร่วมสมัย ภาพ แสง สี เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่สร้างสรรค์ในแบบที่จะดึงผู้ชมเหมือนเข้าไปสู่ยุคพุทธกาล ค่าเข้าชมหอมนสิการ คนไทย 20 บาท คนต่างชาติ […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวหนองคาย งานบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565 งานบุญใหญ่ชมปรากฏการณ์ริมฝั่งโขง

งานบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565 จังหวัดหนองคาย ในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเฝ้าชมปรากฏการณ์ริมฝั่งโขง บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ที่ลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำแม่น้ำโขง เหนือผิวน้ำ แล้วพุ่งแหวกอากาศขึ้นไป ก่อนจะดับหายวับไปในอากาศ โดยไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ ลูกไฟที่เกิดขึ้นจะไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง และจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยสามารถดูได้จากสถานที่ต่างๆ ตลอดริมแม่น้ำโขง กำหนดการจัดงานบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดธิดาบั้งไพญานาคโลก (หญิง)  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดเทพบุตรบั้งไฟพญานาคโลก (ชาย)  วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดเทพีบั้งไฟพญานาคโลก (สาวประเภทสอง)  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เที่ยวชมอาหาร ลานดนตรี และกิจกรรมย่อยมากมาย  วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เที่ยวชมอาหาร ลานดนตรี […]

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวฝรั่งเศษ Mont Saint Michel ชมมหาวิหารมงแซ็งมีแชล วิหารกลางน้ำที่ได้เป็นมรดกของโลก

มหาวิหารมงแซ็งมีแชล Mont Saint Michel วิหารกลางน้ำ ประเทศฝรั่งเศษ ที่มีความสวยงดงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับปราสาทในการ์ตูนอนิเมชั่นชื่อดังของ ดิสนีย์ (Disney) อย่าง Tangled (2010) บอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ใครที่ได้ไปเที่ยวฝรั่งต้องห้ามพลาด ! Mont Saint-Michel หรือ มหาวิหารมงแซ็งมีแชล เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของคริสต์ศาสนาที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นโดยบิชอปอูเบิร์ต เมื่อปี ค.ศ. 709  ก่อนจะมีการต่อเติมขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ไปจนถึงศตวรรษที่ 15 จึงทำให้ มหาวิหารมงแซ็งมีแชล แห่งนี้มีการผสมผสานศิลปะของแต่ละยุคสมัย ทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ (Romanesque) และ โกธิค (Gothic) ความงดงามอันทรงคุณค่าที่เก็บรักษามาเป็นเวลากว่า 1,000 ปี ทำให้ มหาวิหารมงแซ็งมีแชล ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนจากทั่วโลกเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านและมหาวิหารบนเกาะกลางแม่น้ำ Couesnon มหาวิหารมงแซ็งมีแชล รวมถึงหมู่บ้านบนเกาะจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม (วันปีใหม่) วันที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงาน) […]

Read More